NA CW Sprint Logs Received

For the September CW Sprint Contest

Contest Manager: Boring Amateur Radio Club (cwsprintmgr@ncjweb.com)


160 logs have been received from the following entrants:

AA7V  K6NR  N4AF  NP2X  
AC5XK  K6NV  N4CWZ  PJ4NA  
AC6T  K6ZH  N4DW  VA6RCN  
AD4EB  K7BG  N4NTO  VE2HEW  
AE6Y  K7QA  N4OGW  VE3YT  
AG9A  K7SS  N4OO  VE5MX  
AJ1DM  K7SV  N4OX  VE7JH  
AJ6V  K8CN  N4YDU  VE9AA  
AL1G  K8MR  N4ZR  VE9CB  
KØEJ  K9BGL  N5KO  WØAAE  
KØEU  K9NW  N5OT  WØBH  
KØNM  K9YC  N5RZ  WØCO  
KØRF  KE3X  N5TJ  WØETT  
KØTG  KF6NCX  N5UM  WØUA  
KØUK  KG5U  N5ZO  WØYK  
K1AR  KH6CJJ  N6AA  W1NN  
K1DG  KJ9C  N6MJ  W2RQ  
K1GU  KKØU  N6TR  W4EF  
K1HT  KL7SB  N6TTV  W4ER  
K1MD  KM7W  N6TV  W6AQ  
K2RD  KN6BAZ  N6XI  W6YX  
K3LR  KP2M  N6ZFO  W7OM  
K3UA  KR2AA  N7DX  W7ZRC  
K4BAI  KTØA  N7WY  W8FN  
K4FN  KU8E  N8NA  W8UA  
K4OAQ  KVØI  N9HDE  W8WTS  
K4RO  KW8N  N9NA  W9CF  
K4XU  KZ5D  N9NM  W9KKN  
K4ZW  NØAC  N9RV  W9RE  
K5GN  NØAT  NAØN  WA3AAN  
K5GQ  NØAX  NA4J  WA6URY  
K5JR  NØGN  NA8V  WB2RPW  
K5PI  NØTA  NF8M  WC7S  
K5TR  N2IC  NG7M  WD6T  
K5WA  N2NC  NJ3K  WH7T  
K5ZD  N2NL  NK4O  WI9WI  
K6KM  N2NT  NN1N  WJ9B  
K6LRN  N3BB  NN7SS  WQ5L  
K6MI  N3QE  NO3M  WQ6X  
K6MM  N3SD  NO6T  WS7L